PEMANTAUAN KHUTBAH NEGERI SELANGOR.

Borang Laporan Pemantauan Khutbah Selangor secara online ini tertakluk di bawah Prosedur Kualiti : PK-JAIS-(0)-BPM-01.  MS ISO 9001:2015. Memudahkan pegawai pemantau menyalurkan maklumat kepada BPM dengan segera.